• Gratis standaardbezorging voor alle bestellingen. Er zijn voorwaarden van toepassing. Meer informatie.

  • Betaal op jouw manier via je eigen bank met iDEAL

  • Gratis retour binnen 30 dagen. Meer informatie.

  • De PlayStation-ervaring. Ontdek nog meer redenen om bij ons te winkelen. Meer informatie.

AANKOOPVOORWAARDEN VOOR PLAYSTATION DIRECT

BELANGRIJK.

  Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om bestellingen bij PlayStation Direct te plaatsen.

ALS CONSUMENT KUN JE RECHTEN HEBBEN ONDER TOEPASSELIJKE PLAATSELIJKE WETGEVING DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD. DIE RECHTEN HEBBEN VOORRANG OP ALLES WAT IN DEZE VOORWAARDEN STAAT.

 

1. DEZE VOORWAARDEN

1.1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die je op de website van PlayStation Direct in Europa (”PS Direct” of de “Store”) doet. 

1.2 Waarom je de voorwaarden moet lezen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je je bestelling indient. Ze bevatten belangrijke informatie. Door een aankoop te doen bij PS Direct ga je ermee akkoord dat deze voorwaarden een bindend contract vormen tussen jou en ons. 

 

2. INFORMATIE OVER ONS

2.1 Wie zijn wij? Wij zijn Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited (handelend onder de naam PlayStation Direct), een onderneming geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03754597. 

2.2 Als je in de Europese Economische Ruimte woont, handelen we via onze vestiging in Nederland. Het adres van deze vestiging is Olympia 1, 1213 NS in Hilversum. Het vestigingsnummer is 000056061218.

3.  ONS CONTRACT MET JOU

3.1 Wanneer wij je bestelling accepteren. Wij accepteren je bestelling wanneer wij je een e-mail sturen en bevestigen dat wij de goederen hebben verzonden, of in het geval van een bestelling van een digitale vouchercode, wanneer wij je de vouchercode mailen. Op dat moment wordt een bindend contract gevormd. Het is mogelijk dat je kort na het indienen van je bestelling een e-mail ontvangt met informatie over je bestelling, maar dat betekent niet dat wij je bestelling accepteren.

 

3.2 Als wij je bestelling niet kunnen accepteren. Als wij je bestelling, of een deel daarvan, niet kunnen accepteren, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en je het product niet in rekening brengen. Als wij de betaling al hebben ontvangen, zullen wij je terugbetalen. Redenen waarom wij je bestelling mogelijk niet accepteren, zijn onder andere dat het product niet op voorraad is, dat onze middelen onverwacht beperkt zijn en wij dit redelijkerwijs niet konden voorzien, dat er een probleem is met je betaalmethode, dat er cruciale fouten zitten in de informatie die je ons hebt verstrekt, dat wij een fout hebben geconstateerd in de prijs of de beschrijving van het product of dat wij een bezorgtermijn niet kunnen halen. 

 

3.3 Productbeperkingen. Wij kunnen de aankoop van bepaalde producten beperken wanneer dat redelijk is, bijvoorbeeld door de aankoop te beperken tot één persoon of één huishouden wanneer er een tekort aan producten is. Indien wij een poging ontdekken om deze beperkingen te omzeilen, kunnen wij de desbetreffende bestelling(en) annuleren.

 

3.4 We vertrouwen erop dat je ons correcte informatie geeft.  Je moet ons correcte informatie geven.  Wees zorgvuldig en eerlijk wanneer je ons informatie verstrekt over je leverings- en facturatieadres, het land waarin je woont, je leeftijd (zie clausule 4.3 voor meer informatie over leeftijdsbeperkingen) en je betalingsgegevens.  Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we je bestelling op tijd kunnen afronden en bezorgen. Fouten leiden er mogelijk toe dat je bestelling vertraging oploopt of wordt geannuleerd.  

 

3.5 Wie kan bij PS Direct kopen? Om een aankoop te doen bij PS Direct, moet je:

3.5.1 een particuliere consument zijn. Het is niet toegestaan producten van PS Direct te kopen als je van plan bent om de producten voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken, te distribueren, in licentie te geven of door te verkopen; 

3.5.2 18 jaar of ouder zijn; en

3.5.3 mogelijk een account voor PlayStation Network hebben dat is geregistreerd in een land in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Oceanië, India of Rusland (”Account”). Wij behouden ons het recht voor om sommige of alle producten alleen aan houders van een Account te verkopen. Als je een product wilt kopen dat alleen beschikbaar is voor houders van een Account, moet je je tijdens de aankoop aanmelden bij je Account of een Account maken (als je er nog geen hebt). Als je een Account wilt maken, word je gevraagd in te stemmen met de Servicevoorwaarden voor PSN. De Servicevoorwaarden voor PSN zijn van toepassing op je gebruik van je Account en PlayStation Network, maar op je aankoop bij PlayStation Direct zijn deze voorwaarden van toepassing.

 

4. ONZE PRODUCTEN

4.1 Producten en verpakkingen kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen. Wij hebben redelijke maatregelen genomen om de productinformatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De afbeeldingen van de producten en verpakkingen op onze website dienen echter alleen ter illustratie. Je product kan enigszins afwijken van deze afbeeldingen. 

 

4.2 Abonnementen of vouchers voor digitale downloads. Wij verkopen vouchercodes die recht geven op toegang tot abonnementsservices die door derden worden beheerd (zoals PS Plus) of die recht geven op het downloaden van digitale content (zoals een digitale game). De vouchercodes die kunnen worden ingewisseld bij PlayStation Store, kunnen alleen worden ingewisseld via een Account dat in hetzelfde land is geregistreerd als het land van de PS Direct-winkel waar ze zijn gekocht. Sommige vouchercodes voor digitale content kunnen mogelijk worden ingewisseld in andere stores dan de PlayStation Store en kunnen mogelijk ook alleen worden ingewisseld via een Account of profiel dat in hetzelfde land is geregistreerd als het land van de PS Direct-winkel waar ze zijn gekocht.  Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing op vouchercodes, zoals wordt uitgelegd in de aankoopprocedure en de productomschrijving. Lees elke productbeschrijving zorgvuldig door voordat je bestelt en de vouchercode inwisselt. 

Opmerking: Tenzij vermeld in de aankoopprocedure, worden abonnementen automatisch verlengd na de eerste periode die via de vouchercode is verkregen en worden er terugkerende abonnementsbedragen in rekening gebracht door de derde partij tot je het abonnement opzegt. 

 

4.3 Leeftijdbeperkingen. Je moet minimaal 18 jaar zijn om producten bij PS Direct te mogen kopen. Je mag geen product met een leeftijdbeperking kopen namens een minderjarige derde partij. Door een bestelling te plaatsen, bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent, en als het product voor iemand anders is bestemd, dat diegene de juiste leeftijd heeft voor het desbetreffende product. Wij behouden ons het recht voor geen producten te leveren waarvoor een leeftijdsbeperking geldt indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat jij of de beoogde ontvanger jonger is dan de relevante minimumleeftijd.

 

4.4 Aanbiedingen. Tenzij anders vermeld, kunnen aanbiedingen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Alle aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen kunnen om gegronde redenen zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken.

 

4.5 Geen verboden gebruik. Als voorwaarde voor je gebruik van PS Direct garandeer je ons dat je PS Direct of producten die je bij PS Direct koopt niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is op grond van deze voorwaarden, of op grond van enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op je gebruik van de producten.

 

5. LEVERING VAN DE PRODUCTEN

5.1 Waar wij bezorgen. Wij bezorgen niet op adressen buiten het vasteland van [land]. Er zijn andere bezorgbeperkingen van toepassing. Zie onze veelgestelde vragen over levering voor meer informatie over de mogelijkheden en beperkingen voor de levering van onze producten. Je kunt geen producten bij ons afhalen.

 

5.2 Bezorgkosten. De bezorgkosten zijn zoals ze je tijdens de bestelprocedure worden meegedeeld.

 

5.3 Bezorgdatum. Op voorwaarde dat je bestelling door ons wordt geaccepteerd, zullen wij al het redelijke doen om de producten te bezorgen op of voor de datum die in de bestelprocedure is aangegeven. Voor aankopen van digitale vouchercodes zullen wij de vouchercode kort na de e-mail met je bestelinformatie per e-mail naar je sturen.  

 

5.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze macht. Indien onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, zullen wij redelijke stappen ondernemen om het effect van de vertraging tot een minimum te beperken. Als wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen ten gevolge van de gebeurtenis, maar als er een risico op aanzienlijke vertraging bestaat, kun je contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle producten waarvoor je hebt betaald maar die je niet hebt ontvangen.

 

5.5 Wanneer je producten bezit. Zodra de bestelde producten op het door jou opgegeven bezorgadres zijn bezorgd, worden zij jouw eigendom (mits zij volledig zijn betaald) en jouw verantwoordelijkheid.

 

5.6 Wijzigingen aanbrengen in je bestelling. Wij kunnen je geplaatste bestelling niet meer wijzigen, maar je kunt je bestelling wel annuleren via de website of door contact op te nemen met de klantenservice als wij je bestelling nog niet hebben verzonden en deze geen vouchercodes bevat. 

 

6. JE RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN

6.1 Je rechten om je contract met ons te beëindigen. Welke rechten je hebt om het contract te beëindigen, hangt af van wat je hebt gekocht, of er iets mis mee is en wanneer je besluit het contract te beëindigen. Als wat je hebt gekocht bijvoorbeeld gebreken vertoont, heb je mogelijk een wettelijk recht om het product te laten repareren of vervangen, of om je geld geheel of gedeeltelijk terug te krijgen. Als je van gedachten bent veranderd over het product, heb je in een beperkt aantal omstandigheden en binnen bepaalde termijnen recht op terugbetaling. Zie het Beleid van PlayStation Direct inzake retourzendingen en terugbetalingen voor meer informatie.

 

6.2 Producten retourneren. Als je een item wilt retourneren, moet je dat doen overeenkomstig het Beleid van PlayStation Direct inzake retourzendingen en terugbetalingen. Een item moet binnen 90 dagen worden teruggestuurd nadat je ons hebt meegedeeld dat je van plan bent het item te retourneren.

 

6.3 Eigendom van en verantwoordelijkheid over geretourneerde producten. Bij retourzendingen nemen wij het eigendom van de aan ons geretourneerde items pas over wanneer deze door ons in ons retourcentrum zijn geaccepteerd. De geretourneerde items blijven jouw verantwoordelijkheid tot ze door ons op die locatie zijn geaccepteerd.

 

7. ONZE RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN

7.1 Wij kunnen het contract beëindigen als je dit schendt. Wij kunnen het contract met jou voor een product op elk moment schriftelijk beëindigen indien:

7.1.1 je geen betaling aan ons verricht wanneer deze verschuldigd is en je nog steeds niet betaalt binnen 14 dagen nadat wij je eraan hebben herinnerd dat betaling verschuldigd is;

7.1.2 je ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij je daarom hebben gevraagd de informatie verstrekt die wij nodig hebben om de producten te leveren; of

7.1.3 je ons niet binnen een redelijke termijn in staat stelt de producten te bezorgen.

 

7.2 Je moet ons schadeloosstellen als je het contract schendt. Als wij het contract beëindigen in de situaties die in clausule 7.1 worden beschreven, zullen wij je al het geld terugbetalen dat je vooruit hebt betaald voor producten die wij niet hebben geleverd, maar wij kunnen een redelijke vergoeding verrekenen of in rekening brengen voor de nettokosten die wij maken als gevolg van het door jou verbreken van het contract.

 

8. PRIJS EN BETALING

8.1 Waar je de prijs van het product vindt. De prijs van een product (inclusief btw, tenzij anders aangegeven) is de prijs die op de bestelpagina's staat aangegeven op het moment dat je je bestelling plaatst. Wij treffen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de weergegeven prijs correct is. Zie echter clausule 8.3 voor wat er gebeurt als wij een fout ontdekken in de prijs van het product dat je bestelt.

 

8.2 Wat er gebeurt als wij de prijs verkeerd hebben. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die wij verkopen een onjuiste prijs hebben. Het is mogelijk dat wij je bestelling niet accepteren of verwerken indien een product onjuist is geprijsd. Indien wij je bestelling toch accepteren en verwerken terwijl er duidelijk en onmiskenbaar sprake is van een foutieve prijs en dit redelijkerwijs door jou als een foutieve prijs kan worden herkend, kunnen wij het contract beëindigen, je alle bedragen terugbetalen die je hebt betaald en terugzending eisen van alle goederen die aan jou zijn geleverd.

 

8.3 Wanneer je moet betalen en hoe je moet betalen. Wanneer je je bestelling plaatst, wordt er een bedrag ter grootte van de aankoopprijs op je betaalkaart of creditcard gereserveerd. Het bedrag wordt echter pas in rekening gebracht bij je betaalkaart of creditcard wanneer de door jou bestelde producten naar je worden toegezonden.

 

8.4 Autorisatie. Je verklaart en garandeert dat je het wettelijke recht hebt om de betaalmethode te gebruiken die je voor je aankoop selecteert. Je machtigt ons om het totaalbedrag van je bestelling (inclusief bezorgkosten en toepasselijke belasting) in rekening te brengen bij je betaalmethode, in overeenstemming met clausule 8.4.

 

8.5 Bankkosten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten die de uitgevende instantie van je kaart in rekening brengt als gevolg van onze verwerking van je betaalmethode in verband met je bestelling.

 

8.6 Terugboekingen. Een terugboeking vindt plaats wanneer je betalingsverwerker (d.w.z. het bedrijf voor jouw betaalmethode, zoals een bank of PayPal), een betaling die jij hebt gedaan, terugdraait. Een terugboeking van een bedrag dat aan ons is betaald voor een product dat wij hebben verkocht, resulteert in een schuld aan ons die gelijk is aan het bedrag van de terugboeking. Aangezien een terugboeking kan wijzen op een vermoeden van fraude, zullen wij, en/of onze groepsmaatschappijen, indien de terugboeking betrekking heeft op de aankoop van hardware (bijvoorbeeld een console), de toegang tot de hardware opschorten lopende een door ons ingesteld onderzoek. Als er geen wettige reden is voor de terugboeking, blijft de toegang tot de hardware opgeschort tot de schuld is voldaan. 

 

9. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU ALS ER IETS MISGAAT

9.1 Consumentenwetten hebben voorrang. Als particulier consument kun je rechten hebben onder toepasselijke plaatselijke wetgeving die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Deze rechten hebben voorrang op alles wat in deze clausule 9 is bepaald.

 

9.2 Aansprakelijkheid niet beperkt of uitgesloten. Deze voorwaarden:

9.2.1 zijn niet van invloed op wettelijke garanties of waarborgen die je als particuliere consument krachtens plaatselijke toepasselijke wetgeving hebt; of

9.2.2 sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit en beperken deze op geen enkele wijze, tenzij wij dit volgens jouw toepasselijke plaatselijke wetgeving wel mogen doen. 

 

9.3 Beperkingen van onze aansprakelijkheid. Als je een particuliere consument bent, beperken wij, met inachtneming van de artikelen 9.1 en 9.2, onze aansprakelijkheid jegens jou als volgt:

 

 

Reden

Onze aansprakelijkheid

9.3.1

Als wij overlijden of persoonlijk letsel veroorzaken door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of toeleveranciers.

 

 Geen limiet.

9.3.2

Als wij fraude plegen, een bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken geven of als ons gedrag grof nalatig is.

 

 Geen limiet

9.3.3

Als wij je schade berokkenen en die schade niet kan worden beperkt onder toepasselijke plaatselijke wetgeving.

 

 Geen limiet

9.3.4

Als wij geen product kunnen bezorgen.

 Wij zullen het bedrag terugbetalen dat je voor het product hebt betaald (inclusief eventuele bezorgkosten). 

 

9.3.5

Als wij een product bezorgen dat gebreken vertoont.

Als wij je een product leveren dat gebreken vertoont, hangt onze aansprakelijkheid jegens jou en de rechtsmiddelen die je tegen ons hebt, af van bepaalde factoren, zoals het tijdstip waarop het product gebreken begon te vertonen en het moment waarop je ons daarvan op de hoogte bracht. In sommige gevallen heb je recht op volledige terugbetaling (inclusief verzendkosten) of op vervanging of reparatie van het product. In andere gevallen kan het zijn dat je slechts recht hebt op een gedeeltelijke terugbetaling. Meer informatie vind je in het Beleid vanPS Direct inzake retourzendingen en terugbetalingen.    

9.3.6

Elke gebeurtenis buiten onze redelijke macht (ook bekend als “”overmacht””).

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou.

9.3.7

Schade die zou zijn vermeden als je:

-  het advies had gevolgd om een gratis aan jou aangeboden update toe te passen; of

-  de installatie- en gebruiksinstructies zou hebben gevolgd; of

- aan de minimumsysteemvereisten had voldaan.

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou.

9.3.8

Verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat verlies of schade zal plaatsvinden of als jij en wij op het tijdstip dat de overeenkomst werd gesloten, wisten dat er verlies of schade zou optreden.

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou. 

9.3.9

Bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou. 

9.3.10

Elk verlies dat jij lijdt dat niet werd veroorzaakt door onze schending van deze voorwaarden en dat hierboven niet anders is gedekt.

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou.

9.3.11

In alle gevallen die hierboven niet zijn genoemd.

 

Onze aansprakelijkheid zal niet meer bedragen dan £ 100, of indien hoger, de prijs die je voor de producten hebt betaald (inclusief bezorgkosten naar jou toe).   

 

9.4 Beperkingen van onze aansprakelijkheid voor niet-particuliere consumenten. Voor zover je PS Direct anders gebruikt dan als particuliere consument:

9.4.1 wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit of beperken deze niet in geval van: (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of toeleveranciers; (ii) onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (iii) elke aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder toepasselijke plaatselijke wetgeving.

9.4.2 onder voorbehoud van artikel 9.4.1 accepteren wij geen aansprakelijkheid voor (i) winstderving; (ii) verlies van verkopen of zaken; (iii) verlies van overeenkomsten of contracten; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies of beschadiging van software; (vi) gegevens of informatie; (vii) verlies van of schade aan goodwill; en (viii) enige indirecte of gevolgschade.

9.4.3 onder voorbehoud van artikel 9.4.1 zal onze totale aansprakelijkheid jegens jou onder of in verband met deze Voorwaarden, hetzij in contract, bij onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins niet meer bedragen dan £ 100 (of het equivalent in lokale valuta) of, indien hoger, het ongebruikte Bedrag in je Portemonnee.

 

10. HOE WIJ JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

10.1 Hoe wij jouw persoonlijke informatie kunnen gebruiken. Wij zullen jouw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

 

11. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

11.1 Wij kunnen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. Wij kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen gevolgen heeft voor je rechten uit hoofde van het contract. Je mag je rechten en plichten onder deze voorwaarden niet overdragen aan iemand anders, tenzij wij onze schriftelijke toestemming geven (die niet onredelijk mag worden ingehouden).

 

11.2 Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om een van deze voorwaarden af te dwingen.

 

11.3 Hoe deze voorwaarden jegens particuliere consumenten worden gehandhaafd. Als je een particuliere consument bent:

11.3.1 worden deze voorwaarden en alle geschillen die wij in verband daarmee kunnen hebben, beheerst door en bepaald volgens: (i) de wetten van Engeland en Wales voor gebruikers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of (ii) de wetten van Nederland voor gebruikers binnen de EER. 

11.3.2 Je beschikt ook over de aanvullende bescherming van de verplichte wetgeving van het land waarin je woonachtig bent. De verplichte wetgeving in het land waarin je woonachtig bent, heeft voorrang boven de wetten van Engeland en Wales voor gebruikers buiten de EER of boven de wetten van Nederland voor gebruikers binnen de EER.

11.3.3 Wij kunnen deze voorwaarden afdwingen voor een rechtbank van het land waarin je woonachtig bent.

11.3.4 Jij kunt deze voorwaarden afdwingen voor een rechtbank in het land waarin je woonachtig bent, of waar ons bedrijf is geregistreerd. 

11.4 Hoe deze voorwaarden worden gehandhaafd jegens niet-particuliere consumenten. Als je geen particuliere consument bent, is het je niet toegestaan om aankopen bij ons te doen en:

11.4.1 worden deze voorwaarden en alle geschillen die wij in verband daarmee kunnen hebben, beheerst door en bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales; en

11.4.2 zullen de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve bevoegdheid hebben.

 

11.5 Contactgegevens. Je kunt contact opnemen met onze klantenservice via https://www.playstation.com/nl-nl/support/contact-us/direct/.

Ons adres is 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk. Stuur geen retourzendingen naar dit adres. Retourzendingen mogen alleen worden verzonden naar het adres dat staat op het gefrankeerde retouretiket dat wij je verstrekken.

Laden