• Gratis standaardbezorging voor alle bestellingen. Er zijn voorwaarden van toepassing. Meer informatie.

  • Betaal snel en veilig met Bancontact

  • Gratis retour binnen 30 dagenMeer informatie.

  • De PlayStation-ervaring. Ontdek nog meer redenen om bij ons te winkelen. Meer informatie.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE VAN PLAYSTATION DIRECT

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT JE DEZE SITE GEBRUIKT. 

1. Wie wij zijn

1.1 Deze website wordt beheerd door Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited (handelend onder de naam PlayStation Direct), gevestigd te 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03754597 (”wij”, “ons”, “onze”, “PS Direct”).  

 

2. Door deze site te gebruiken, accepteer je deze Gebruiksvoorwaarden

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de regels voor het gebruik van onze site.  Door onze site te gebruiken, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat je ermee instemt ze na te leven. Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, moet je onze site niet gebruiken. Wij raden je aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden af te drukken zodat je ze in de toekomst kunt raadplegen. 

 

2.2 Wij wijzigen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd. Telkens wanneer je onze site wenst te gebruiken, moet je deze Gebruiksvoorwaarden raadplegen om na te gaan of je de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. 

 

3. Account voor PSN en aankopen die zijn gedaan op onze site

3.1 Als je je op deze site aanmeldt bij je account voor PSN, bepalen de Servicevoorwaarden voor PSN je gebruik van dat account. Aankopen op deze site worden echter gedaan via PS Direct en vallen onder de Aankoopvoorwaarden voor PlayStation Direct, niet de Servicevoorwaarden voor PSN

 

4. Kinderen

4.1 Deze site is bestemd voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Bepaalde content die via deze site beschikbaar is, is mogelijk niet geschikt voor kinderen. In sommige gevallen worden classificaties weergegeven om de geschiktheid van content voor bepaalde leeftijdsgroepen aan te geven. 

 

5. Niet-commercieel gebruik 

5.1 Je moet een particuliere consument zijn om deze site te gebruiken. Het is je niet toegestaan deze site te gebruiken indien je deze voor zakelijke of commerciële doeleinden wilt gebruiken.

 

6. Intellectueel eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de site en de content die op onze site beschikbaar is, behoren toe aan ons moederbedrijf, Sony Interactive Entertainment Europe Limited of haar licentiegevers.  Een groot deel van de content is beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten.  Tenzij anders vermeld, mag de content alleen worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik.  Content mag niet worden gewijzigd, uitgevoerd, gepubliceerd, overgedragen aan iemand anders of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.  

 

6.2 Behoudens voor zover toegestaan door toepasselijke plaatselijke wetgeving, mag je de codering die de content beschermt, niet ontleden, decompileren, aan reverse engineering onderwerpen of op een andere manier breken of proberen te breken.

 

7. Beschikbaarheid

7.1 Wij garanderen niet dat onze site, of de content ervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal werken. Wij behouden ons het recht voor de content op onze site te wijzigen, op te schorten of in te trekken, je toegang tot onze site op te schorten, of de site of functies van de site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 

 

7.2 Je mag de toegang tot onze site of de content ervan niet beschadigen, verstoren of onderbreken, noch iets doen dat de functionaliteit kan aantasten of de toegang van iemand anders tot onze site of de content ervan kan belemmeren.  Je mag de site of de content ervan niet gebruiken op een manier die onwettig of schadelijk is voor PS Direct, de bij ons aangesloten bedrijven of iemand anders.

 

8. Koppelingen naar andere sites

8.1 Wij hebben de sites van derden die aan onze site zijn gekoppeld niet goedgekeurd of gecontroleerd en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content ervan. Je gebruik van sites van derden is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van die sites.

 

9. Je rechten en onze aansprakelijkheid

9.1 Als particulier consument kun je rechten hebben onder toepasselijke plaatselijke wetgeving die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Deze rechten hebben voorrang op alles wat in deze Gebruiksvoorwaarden staat, waaronder deze clausule 9.

 

9.2 Als je een particuliere consument bent:

9.2.1. zijn deze Voorwaarden niet van invloed op eventuele wettelijke garanties of waarborgen die je als consument krachtens plaatselijke toepasselijke wetgeving hebt (zoals je rechten als producten gebreken vertonen); 

9.2.2. sluiten deze Voorwaarden onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit en beperken deze ook niet in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of toeleveranciers;

9.2.3. sluiten deze Voorwaarden onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit en beperken deze ook niet in geval van fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of

9.2.4. sluiten deze Voorwaarden onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit en beperken deze ook niet, tenzij wij dit volgens jouw toepasselijke plaatselijke wetgeving mogen doen. 

 

9.3 Als je een particuliere consument bent, is onze aansprakelijkheid jegens jou beperkt tot € 100, onder voorbehoud van clausules 9.1 en 9.2.

 

9.4 Voor zover je onze site anders gebruikt dan als particuliere consument, geldt het volgende: 

9.4.1 wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit of beperken deze niet in geval van: (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of toeleveranciers; (ii) onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (iii) elke aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder toepasselijke plaatselijke wetgeving.

9.4.2 onder voorbehoud van clausule 9.4.1 accepteren wij geen aansprakelijkheid voor (i) winstderving; (ii) verlies van verkopen of zaken; (iii) verlies van overeenkomsten of contracten; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies of beschadiging van software; (vi) gegevens of informatie; (vii) verlies van of schade aan goodwill; en (viii) enige indirecte of gevolgschade.

9.4.3 onder voorbehoud van clausule 9.4.1 zal onze totale aansprakelijkheid jegens jou onder of in verband met deze Voorwaarden, hetzij in contract, bij onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins niet meer bedragen dan € 100.

 

9.5 Zoals vermeld in clausule 3.1 hierboven, zijn de Aankoopvoorwaarden voor PlayStation Direct van toepassing op aankopen die via deze site worden gedaan. Als zodanig zijn de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in de Aankoopvoorwaarden voor PlayStation Direct (en niet die in deze clausule 9) uiteen worden gezet, van toepassing op elke aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van of in verband met de verkoop of levering van producten aan jou op deze site. 

 

10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en rechten van derden

10.1. Als je de site als particuliere consument gebruikt:

10.1.1 worden deze Gebruiksvoorwaarden, alle contracten die dienovereenkomstig tot stand komen en alle geschillen die wij in verband daarmee kunnen hebben, beheerst door en bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales, maar je geniet de aanvullende bescherming van de verplichte wetgeving van het land waarin je woonachtig bent. De verplichte wetgeving in het land waarin je woonachtig bent heeft voorrang boven de wetten van Engeland en Wales.

10.1.2 kunnen wij deze Gebruiksvoorwaarden afdwingen voor een rechtbank van het land waarin je woonachtig bent. 

10.1.3 kun je deze Gebruiksvoorwaarden afdwingen voor een rechtbank in het land waarin je woonachtig bent, of waar ons bedrijf is geregistreerd.  

 

10.2. Voor zover je de site anders gebruikt dan als particuliere consument geldt het volgende:

10.2.1 worden deze Gebruiksvoorwaarden, alle contracten die dienovereenkomstig tot stand komen en alle geschillen die wij in verband daarmee kunnen hebben, beheerst door en bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales; en 

10.2.2. hebben de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve bevoegdheid.

 

Laden